Záhadné rovnice

Ukázka úlohy

+
+
=
63
 
+
+
=
41
 
+
+
=
57
 
-
+
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení úlohy

+
+
=
63
 
+
+
=
41
 
+
+
=
57
 
-
+
=
14
 
 
 
19
 
25
 
8
домой
домой

Záhadné rovnice
Záhadné rovnice

Počet úloh: