Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Nahraď zeleninu číslami tak, aby platili všetky rovnice. Zároveň spočítaj rovnicu, kde je výsledok neznámy. Pozor, každý druh zeleniny predstavuje iné číslo. (Napr. keď určíš, že kukurica má hodnotu 5, musia mať všetky kukurice v danej úlohe hodnotu 5.)

Ukážka úlohy

+
+
=
9
 
-
=
3
 
+
+
=
 
 
+
+
=
3
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

+
+
=
9
 
-
=
3
 
+
+
=
12
 
+
+
=
3
 
 
 
1
 
4
 
7

Rieš úlohy