Záhadné rovnice

Ukážka úlohy

+
+
=
53
 
+
+
=
27
 
+
+
=
48
 
+
-
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

+
+
=
53
 
+
+
=
27
 
+
+
=
48
 
+
-
=
18
 
 
 
9
 
22
 
13
domov
domov

Záhadné rovnice
Záhadné rovnice

Počet úloh:

Vybrané úlohy
Záhadné rovnice zahadna_rovnica