Záhadné rovnice

Ukážka úlohy

+
+
=
30
 
+
+
=
15
 
-
+
=
 
 
+
+
=
84
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

+
+
=
30
 
+
+
=
15
 
-
+
=
40
 
+
+
=
84
 
 
 
28
 
1
 
13
domov
domov

Záhadné rovnice
Záhadné rovnice

Počet úloh:

Vybrané úlohy
Záhadné rovnice zahadna_rovnica