Záhadné rovnice

Ukážka úlohy

+
+
=
40
 
+
+
=
42
 
+
+
=
27
 
-
+
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

+
+
=
40
 
+
+
=
42
 
+
+
=
27
 
-
+
=
23
 
 
 
9
 
22
 
10
domov
domov

Záhadné rovnice
Záhadné rovnice

Počet úloh:

Vybrané úlohy
Záhadné rovnice zahadna_rovnica