Záhadné rovnice

Ukážka úlohy

+
+
=
70
 
-
=
19
 
+
+
=
72
 
+
+
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

+
+
=
70
 
-
=
19
 
+
+
=
72
 
+
+
=
49
 
 
 
24
 
22
 
3
domov
domov

Záhadné rovnice
Záhadné rovnice

Počet úloh:

Vybrané úlohy
Záhadné rovnice zahadna_rovnica