Záhadné rovnice

Ukážka úlohy

+
+
=
81
 
-
=
26
 
+
+
=
 
 
+
+
=
69
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

+
+
=
81
 
-
=
26
 
+
+
=
55
 
+
+
=
69
 
 
 
23
 
29
 
3
domov
domov

Záhadné rovnice
Záhadné rovnice

Počet úloh:

Vybrané úlohy
Záhadné rovnice zahadna_rovnica