Záhadné rovnice

Ukážka úlohy

+
+
=
57
 
-
=
2
 
+
+
=
75
 
+
+
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

+
+
=
57
 
-
=
2
 
+
+
=
75
 
+
+
=
41
 
 
 
25
 
7
 
9
domov
domov

Záhadné rovnice
Záhadné rovnice

Počet úloh:

Vybrané úlohy
Záhadné rovnice zahadna_rovnica