Šipkový graf Šipkový graf

Ukázka úlohy

 
 
+2
 
 
 
 
.4
 
.5
 
 
 
 
+15
 
 

Řešení úlohy

 
 
+2
 
 
 
5
7
 
.4
 
.5
 
20
35
 
 
 
+15
 
 
domů
domů

Šipkový graf
Šipkový graf

Počet úloh: