Šipkový graf Šipkový graf

Ukázka úlohy

 
 
+2
 
 
 
 
.3
 
.4
 
 
 
 
+11
 
 

Řešení úlohy

 
 
+2
 
 
 
3
5
 
.3
 
.4
 
9
20
 
 
 
+11
 
 
domů
domů

Šipkový graf
Šipkový graf

Počet úloh: