Šipkový graf Šipkový graf

Ukázka úlohy

 
 
+3
 
 
 
 
.2
 
.5
 
 
 
 
+27
 
 

Řešení úlohy

 
 
+3
 
 
 
4
7
 
.2
 
.5
 
8
35
 
 
 
+27
 
 
domů
domů

Šipkový graf
Šipkový graf

Počet úloh: