Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Doplň čísla do prázdných polí. Zda jde o sčítání, odčítání nebo násobení se určuje znaménkem vedle čísla nad šipkou.

Ukázka úlohy

 
 
+6
 
 
 
 
 
 
 
.5
 
 
+14

Řešení úlohy

 
 
+6
 
 
5
 
 
11
 
 
 
.5
 
25
 
+14

Řeš úlohy