Šipkový graf

Ukázka úlohy

 
 
+8
 
 
 
 
 
 
 
.2
 
 
+2

Řešení úlohy

 
 
+8
 
 
6
 
 
14
 
 
 
.2
 
12
 
+2
домой
домой

Šipkový graf
Šipkový graf

Počet úloh: