Šipkový graf

Ukázka úlohy

 
 
+3
 
 
 
 
 
 
 
.3
 
 
+13

Řešení úlohy

 
 
+3
 
 
8
 
 
11
 
 
 
.3
 
24
 
+13
домой
домой

Šipkový graf
Šipkový graf

Počet úloh: