Šipkový graf

Ukázka úlohy

 
 
+7
 
 
 
 
 
 
 
.2
 
 
+2

Řešení úlohy

 
 
+7
 
 
5
 
 
12
 
 
 
.2
 
10
 
+2
домой
домой

Šipkový graf
Šipkový graf

Počet úloh: