Šipkový graf

Ukázka úlohy

 
 
+3
 
 
 
 
.2
 
.3
 
 
 
 
+10
 
 

Řešení úlohy

 
 
+3
 
 
 
1
4
 
.2
 
.3
 
2
12
 
 
 
+10
 
 
домой
домой

Šipkový graf
Šipkový graf

Počet úloh: