Šipkový graf

Ukázka úlohy

 
 
+1
 
 
 
 
 
 
 
.2
 
 
+1

Řešení úlohy

 
 
+1
 
 
2
 
 
3
 
 
 
.2
 
4
 
+1
домой
домой

Šipkový graf
Šipkový graf

Počet úloh: