Šípkový graf

Ukážka úlohy

 
 
+8
 
 
 
 
.5
 
.4
 
 
 
 
+24
 
 

Riešenie úlohy

 
 
+8
 
 
 
8
16
 
.5
 
.4
 
40
64
 
 
 
+24
 
 
domov
domov

Šípkový graf
Šípkový graf

Počet úloh: