Šípkový graf

Ukážka úlohy

 
 
+5
 
 
 
 
 
 
 
.2
 
 
+3

Riešenie úlohy

 
 
+5
 
 
8
 
 
13
 
 
 
.2
 
16
 
+3
domov
domov

Šípkový graf
Šípkový graf

Počet úloh: