Šípkový graf

Ukážka úlohy

 
 
+7
 
 
 
 
.2
 
.3
 
 
 
 
+28
 
 

Riešenie úlohy

 
 
+7
 
 
 
7
14
 
.2
 
.3
 
14
42
 
 
 
+28
 
 
domov
domov

Šípkový graf
Šípkový graf

Počet úloh: