Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Vyřeš slovní úlohu.

Ukázka úlohy

Až bude Bedřichovi tolik let, co je Adamovi dnes, bude mít Adam 25 let. Když bylo Adamovi tolik let, kolik má Bedřich dnes, byly Bedřichovi 4 roky. Kolik let je dnes Adamovi a kolik Bedřichovi?

Tvá odpověď:

Adamovi je ________ let a Bedřichovi ________.

Řešení úlohy

Až bude Bedřichovi tolik let, co je Adamovi dnes, bude mít Adam 25 let. Když bylo Adamovi tolik let, kolik má Bedřich dnes, byly Bedřichovi 4 roky. Kolik let je dnes Adamovi a kolik Bedřichovi?

Tvá odpověď:

Adamovi je 18 let a Bedřichovi 11.

Řeš úlohy