Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Vyrieš slovnú úlohu.

Ukážka úlohy

Keď bude mať Boris toľko rokov, čo má Adam dnes, bude mať Adam 9 rokov. Keď mal Adam toľko rokov, koľko má Boris dnes, mal Boris 3 roky. Koľko rokov má dnes Adam a koľko Boris?

Tvoja odpoveď:

Adam má ________ rokov a Boris ________.

Riešenie úlohy

Keď bude mať Boris toľko rokov, čo má Adam dnes, bude mať Adam 9 rokov. Keď mal Adam toľko rokov, koľko má Boris dnes, mal Boris 3 roky. Koľko rokov má dnes Adam a koľko Boris?

Tvoja odpoveď:

Adam má 7 rokov a Boris 5.

Rieš úlohy