Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Instrukcje dotyczące sposobu rozwiązania problemu: Rozwiązywanie problemów słowo. 

Praca Próbka

Když bude Bedřichovi tolik let, co je Adamovi dnes, bude mít Adam #1# let. Když bylo Adamovi tolik let, kolik má Bedřich dnes, byli Bedřichovi #2# roky. Kolik let je dnes Adamovi a kolik Bedřichovi?

Twoja odpowiedź:

Adamovi je #1# let a Bedťichovi #2#.

pracy Rozwiązanie

Když bude Bedřichovi tolik let, co je Adamovi dnes, bude mít Adam #1# let. Když bylo Adamovi tolik let, kolik má Bedřich dnes, byli Bedřichovi #2# roky. Kolik let je dnes Adamovi a kolik Bedřichovi?

Twoja odpowiedź:

Adamovi je #1# let a Bedťichovi #2#.

RES Praca