Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Na obrázku je stavba z kostek. Zakresli její plán. Číslo určuje počet krychlí, které jsou v daném místě nad sebou. Pokud je ve stavbě na místě plánu jen jedna kostka, napíšeš 1, pokud dvě kostky, napíšeš 2. Pokud na místě plánu není žádná kostka, napiš 0.

Ukázka úlohy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení úlohy

 
 
 
 
1
2
1
2
 
1
 
 

Řeš úlohy