Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Na zdjęciu budynek zbudowany z kostek. Narysuj jej plan. Liczba określa liczbę kostek, które znajdują się na sobie w danej lokalizacji. Jeśli w lokalizacji planu w budynku znajduje się tylko jedna kostka, wpisz 1, jeśli są dwie kostki, wpisz 2. Jeśli w lokalizacji planu nie ma kostki, wpisz 0.

Praca Próbka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pracy Rozwiązanie

1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1

RES Praca