Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Na obrázku je stavba z kociek. Zakresli jej plán. Číslo určuje počet kociek, ktoré sú v danom mieste nad sebou. Pokiaľ je v stavbe na mieste plánu len jedna kocka, napíšeš 1, ak dve kocky, napíšeš 2. Pokiaľ na mieste plánu nie je žiadna kocka, napíš 0.

Ukážka úlohy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

 
 
 
2
1
2
1
1
 
1
 
 

Rieš úlohy