Stavby

Ukážka úlohy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

 
 
 
 
1
2
1
2
 
1
 
 
domov
domov

Stavby
Stavby

Počet úloh: