Stavby

Ukážka úlohy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
domov
domov

Stavby
Stavby

Počet úloh: