Trojúhelníky (Hrozny) Trojúhelníky (Hrozny)

Ukázka úlohy

2
3
30
19

Řešení úlohy

4
12
2
3
16
14
5
30
19
49
domů
domů

Trojúhelníky (Hrozny)
Trojúhelníky (Hrozny)

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh:

Vytvoř úlohu