Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Doplň čísla do prázdných kroužků v trojúhelníku (hroznu) tak, aby se součet čísel vedle sebe rovnal číslu pod nimi.

Ukázka úlohy

2
6
16
21

Řešení úlohy

11
2
6
10
13
8
16
21
24
45

Řeš úlohyÚlohy s více řešenímiVytvoř úlohu