Trojúhelníky (Hrozny)

Ukázka úlohy

0
12
12
25

Řešení úlohy

13
0
12
0
13
12
12
25
24
49
domů
domů

Trojúhelníky (Hrozny)
Trojúhelníky (Hrozny)

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh:

Vytvoř úlohu