Trojúhelníky (Hrozny)

Ukázka úlohy

9
0
9
30

Řešení úlohy

12
9
0
9
21
9
9
30
18
48
domů
domů

Trojúhelníky (Hrozny)
Trojúhelníky (Hrozny)

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh:

Vytvoř úlohu