Учителя и родители

Instructions:

Instrukce jak řešit úlohu: Doplň čísla do prázdných polí v trojúhelníku (v hroznu) tak, aby součet dvou sousedních čísel v řádku byl rovný číslu pod těmito čísly.

Ukázka úlohy

11
0
32
18

Řešení úlohy

10
11
0
7
21
11
7
32
18
50

Řeš úlohyÚlohy s více řešenímiVytvoř úlohu