Учителя и родители

Instructions:

Instrukce jak řešit úlohu: Doplň čísla do prázdných polí v trojúhelníku (v hroznu) tak, aby součet dvou sousedních čísel v řádku byl rovný číslu pod těmito čísly.

Ukázka úlohy

1
6
20
18

Řešení úlohy

10
10
1
6
20
11
7
31
18
49

Řeš úlohyÚlohy s více řešenímiVytvoř úlohu