Trojuholníky

Ukážka úlohy

4
15
1
34

Riešenie úlohy

4
15
0
1
19
15
1
34
16
50
domov
domov

Trojuholníky
Trojuholníky

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu