Trojuholníky

Ukážka úlohy

0
2
17
17

Riešenie úlohy

15
0
2
15
15
2
17
17
19
36
domov
domov

Trojuholníky
Trojuholníky

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu