Trojuholníky

Ukážka úlohy

12
1
4
30

Riešenie úlohy

5
12
1
3
17
13
4
30
17
47
domov
domov

Trojuholníky
Trojuholníky

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu