Trojuholníky

Ukážka úlohy

12
0
0
38

Riešenie úlohy

14
12
0
0
26
12
0
38
12
50
domov
domov

Trojuholníky
Trojuholníky

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu