Trojuholníky

Ukážka úlohy

6
5
6
29

Riešenie úlohy

12
6
5
1
18
11
6
29
17
46
domov
domov

Trojuholníky
Trojuholníky

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu