Rozděl na tři čísla 2

Ukázka úlohy

Rozděl na tři čísla, z nichž dvě jsou stejné.

 
 
19
 
 
 
 
 
8
 

Řešení úlohy

Rozděl na tři čísla, z nichž dvě jsou stejné.

 
 
19
 
 
 
 
8
 
8
 
3
domů
domů

Rozděl na tři čísla 2
Rozděl na tři čísla 2

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: