Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Rozděl horní číslo tak, aby dvě čísla byla stejná.

Ukázka úlohy

Rozděl na tři čísla, z nichž dvě jsou stejné.

 
 
15
 
 
 
 
 
3
 

Řešení úlohy

Rozděl na tři čísla, z nichž dvě jsou stejné.

 
 
15
 
 
 
 
6
 
3
 
6

Řeš úlohyÚlohy s více řešeními