Rozdeľ na tri čísla 2

Ukážka úlohy

Rozdeľ na tri čísla, z ktorých dve sú rovnaké.

 
 
10
 
 
 
 
 
3
 

Riešenie úlohy

Rozdeľ na tri čísla, z ktorých dve sú rovnaké.

 
 
10
 
 
 
 
3
 
3
 
4
domov
domov

Rozdeľ na tri čísla 2
Rozdeľ na tri čísla 2

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh: