Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Rozdeľ číslo na vrcholu na tri čísla, z ktorých dve sú rovnaké.

Ukážka úlohy

Rozdeľ na tri čísla, z ktorých dve sú rovnaké.

 
 
11
 
 
 
 
 
5
 

Riešenie úlohy

Rozdeľ na tri čísla, z ktorých dve sú rovnaké.

 
 
11
 
 
 
 
1
 
5
 
5

Rieš úlohyÚlohy s viacerými riešeniami