Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Instrukcje, jak rozwiązać ten problem: podzielić liczbę na trójce liczb, z których dwie są identyczne. 

Praca Próbka

podzielić na trzech cyfr, z których dwie są identyczne.

 
 
12
 
 
 
 
 
5
 

pracy Rozwiązanie

podzielić na trzech cyfr, z których dwie są identyczne.

 
 
12
 
 
 
 
2
 
5
 
5

RES PracaÚlohy s více řešeními