Podzielić na trzy numery 2

Praca Próbka

podzielić na trzech cyfr, z których dwie są identyczne.

 
 
12
 
 
 
 
 
8
 

pracy Rozwiązanie

podzielić na trzech cyfr, z których dwie są identyczne.

 
 
12
 
 
 
 
2
 
8
 
2
Domu
Domu

Podzielić na trzy numery 2
Podzielić na trzy numery 2

Liczba ofert pracy:

Úlohy s více řešeními

Liczba ofert pracy: