Učitelé a rodiče

Jak řešit úlohu?

Doplň čísla do prázdných čtverečků tak, aby se neopakovala. Začni jedničkou a pokračuj vždy číslem o jedno větším. Začít a skončit můžeš jen na kraji výstaviště. Pohybovat se smíš pouze směrem nahoru a dolů, doprava a doleva, ne šikmo.

Ukázka úlohy

Do výstaviště můžeš vejít a z výstaviště vyjít jenom na kraji výstaviště.

1
5
9

Řešení úlohy

Do výstaviště můžeš vejít a z výstaviště vyjít jenom na kraji výstaviště.

1
4
5
2
3
6
9
8
7

Řeš úlohyÚlohy s více řešenímiVytvoř úlohu