Výstaviště 1

Ukázka úlohy

Do výstaviště můžeš vejít a z výstaviště vyjít jenom na kraji výstaviště.

2
9

Řešení úlohy

Do výstaviště můžeš vejít a z výstaviště vyjít jenom na kraji výstaviště.

1
2
3
8
7
4
9
6
5
домой
домой

Výstaviště 1
Výstaviště 1

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh:

Vytvoř úlohu