Výstavisko 1

Ukážka úlohy

Na výstavisko môžeš vojsť a vyjsť len na kraji výstaviska.

1
6

Riešenie úlohy

Na výstavisko môžeš vojsť a vyjsť len na kraji výstaviska.

1
8
9
2
7
6
3
4
5
domov
domov

Výstavisko 1
Výstavisko 1

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu