Výstavisko 1

Ukážka úlohy

Na výstavisko môžeš vojsť a vyjsť len na kraji výstaviska.

7
4
9

Riešenie úlohy

Na výstavisko môžeš vojsť a vyjsť len na kraji výstaviska.

1
2
3
8
7
4
9
6
5
domov
domov

Výstavisko 1
Výstavisko 1

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu