Výstavisko 1

Ukážka úlohy

Na výstavisko môžeš vojsť a vyjsť len na kraji výstaviska.

2
6
9

Riešenie úlohy

Na výstavisko môžeš vojsť a vyjsť len na kraji výstaviska.

1
2
3
6
5
4
7
8
9
domov
domov

Výstavisko 1
Výstavisko 1

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu