Záhadné sčítání

Ukázka úlohy

 
+
=
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
=
 
 
 
 

Řešení úlohy

 
 
1
4
7
6
+
3
0
0
7
=
4
4
8
3
1476 + 3007 = 4483
домой
домой

Záhadné sčítání
Záhadné sčítání

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: