Záhadné sčítání

Ukázka úlohy

 
+
=
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
=
 
 
 
 

Řešení úlohy

 
 
4
4
3
6
+
3
1
1
2
=
7
5
4
8

4436 + 3112 = 7548
домой
домой

Záhadné sčítání
Záhadné sčítání

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: