Záhadné sčítání

Ukázka úlohy

 
+
=
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
=
 
 
 
 

Řešení úlohy

 
 
6
3
6
2
+
2
7
4
0
=
9
1
0
2

6362 + 2740 = 9102
домой
домой

Záhadné sčítání
Záhadné sčítání

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: