Záhadné sčítání

Ukázka úlohy

 
+
=
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
=
 
 
 
 

Řešení úlohy

 
 
6
3
0
7
+
2
7
5
1
=
9
0
5
8

6307 + 2751 = 9058
домой
домой

Záhadné sčítání
Záhadné sčítání

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: