Záhadné sčítání

Ukázka úlohy

 
+
=
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
=
 
 
 
 

Řešení úlohy

 
 
2
7
7
0
+
5
2
8
1
=
8
0
5
1

2770 + 5281 = 8051
домой
домой

Záhadné sčítání
Záhadné sčítání

Počet úloh:

Úlohy s více řešeními

Počet úloh: