Instructions:

Inštrukcie: Nahraď zeleninu číslami 0-9 tak, aby bol výsledok súčtu v spodnom riadku správny. Jeden riadok tvorí jedno celé číslo. Sčítavajú sa dva sčítance a dostaneš súčet. Pozor, každý druh zeleniny musí mať iné číslo.
Jedná se vlastne o písomné sčítanie s tým rozdielom, že jednotlivé čísla sčítancov alebo aj súčtu sú schované za zeleninou.

Praca Próbka

 
+
=
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
=
 
 
 
 

pracy Rozwiązanie

 
 
4
0
9
2
+
5
7
7
4
=
9
8
6
6

4092 + 5774 = 9866

RES PracaÚlohy s více řešeními