Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Nahraď zeleninu číslami 0-9 tak, aby bol výsledok súčtu v spodnom riadku správny. Jeden riadok tvorí jedno celé číslo. Sčítavajú sa dva sčítance a dostaneš súčet. Pozor, každý druh zeleniny musí mať iné číslo. (Napr. keď určíš, že mrkva má hodnotu 8, musia mať všetky mrkve v danel úlohe hodnotu 8.)
Jedná sa vlastne o písomné sčítanie s tým rozdielom, že jednotlivé čísla sčítancov alebo aj súčtu sú schované za zeleninou.

Ukážka úlohy

 
+
=
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
=
 
 
 
 

Riešenie úlohy

 
 
8
1
5
1
+
1
5
0
0
=
9
6
5
1

8151 + 1500 = 9651

Rieš úlohyÚlohy s viacerými riešeniami