Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

V tabuľke sú v radách aj stĺpcoch umiestnené písmena A, B, C a D. Za každým písmenom je ukryté konkrétne číslo od 1 do 9. Vedľa každého radu a pod každým stĺpcom je uvedený súčet čísel v danom rade alebo stĺpci. Tvojou úlohou je zistiť, aké čísla sa skrývajú za písmenami A, B, C a D a keď chýba nejaký súčet v rade alebo stĺpci, spočítať tento súčet.

Ukážka úlohy

A
C
C
24
B
B
A
14
C
C
C
_
_
22
24
 
 
A
B
C
_
_
_

Riešenie úlohy

A
C
C
24
B
B
A
14
C
C
C
27
19
22
24
 
 
A
B
C
6
4
9

Rieš úlohy