Biland spočítaj A-groše

Ukážka úlohy

4
Bg
+
4
Cg
=

Ag

Riešenie úlohy

4
Bg
+
4
Cg
=
24
Ag
domov
domov

Biland spočítaj A-groše
Biland spočítaj A-groše

Počet úloh: