Biland spočítaj A-groše

Ukážka úlohy

7
Bg
+
1
Dg
=

Ag

Riešenie úlohy

7
Bg
+
1
Dg
=
22
Ag
domov
domov

Biland spočítaj A-groše
Biland spočítaj A-groše

Počet úloh: