Biland spočítaj A-groše

Ukážka úlohy

1
Bg
+
1
Dg
=

Ag

Riešenie úlohy

1
Bg
+
1
Dg
=
10
Ag
domov
domov

Biland spočítaj A-groše
Biland spočítaj A-groše

Počet úloh: