Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Zo zadaného čísla rob kroky podľa šípok. Šípka doprava Šípka doprava označuje krok vpred na väčšie číslo. Šípka doľava Šípka doľava označuje krok vzad na menšie číslo. Na aké číslo sa dostaneš?

Ukážka úlohy

2

Riešenie úlohy

2
4

Rieš úlohy