Delenie so zvyškom

Ukážka úlohy

 
76
:
7
=
 
zv.
 

Riešenie úlohy

 
76
:
7
=
10
zv.
6
domov
domov

Delenie so zvyškom
Delenie so zvyškom

Počet úloh: