Delenie so zvyškom

Ukážka úlohy

 
30
:
6
=
 
zv.
 

Riešenie úlohy

 
30
:
6
=
5
zv.
0
domov
domov

Delenie so zvyškom
Delenie so zvyškom

Počet úloh: