Delenie so zvyškom

Ukážka úlohy

 
13
:
2
=
 
zv.
 

Riešenie úlohy

 
13
:
2
=
6
zv.
1
domov
domov

Delenie so zvyškom
Delenie so zvyškom

Počet úloh: