Delenie so zvyškom

Ukážka úlohy

 
69
:
10
=
 
zv.
 

Riešenie úlohy

 
69
:
10
=
6
zv.
9
domov
domov

Delenie so zvyškom
Delenie so zvyškom

Počet úloh: