Písomné delenie

Ukážka úlohy

2
4
7
6
8
:
4
=
zv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

2
4
7
6
8
:
4
=
6
1
9
2
zv.
0
domov
domov

Písomné delenie
Písomné delenie

Počet úloh: