Písomné delenie

Ukážka úlohy

1
7
6
5
1
:
5
=
zv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

1
7
6
5
1
:
5
=
3
5
3
0
zv.
1
domov
domov

Písomné delenie
Písomné delenie

Počet úloh: