Písomné delenie

Ukážka úlohy

4
3
0
1
7
:
7
=
zv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

4
3
0
1
7
:
7
=
6
1
4
5
zv.
2
domov
domov

Písomné delenie
Písomné delenie

Počet úloh: