Písomné delenie

Ukážka úlohy

6
8
7
6
3
:
8
=
zv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

6
8
7
6
3
:
8
=
8
5
9
5
zv.
3
domov
domov

Písomné delenie
Písomné delenie

Počet úloh: