Písomné delenie

Ukážka úlohy

3
5
9
0
2
:
8
=
zv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

3
5
9
0
2
:
8
=
4
4
8
7
zv.
6
domov
domov

Písomné delenie
Písomné delenie

Počet úloh: