Písomné delenie

Ukážka úlohy

1
5
7
6
5
:
5
=
zv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

1
5
7
6
5
:
5
=
3
1
5
3
zv.
0
domov
domov

Písomné delenie
Písomné delenie

Počet úloh: