Písomné delenie

Ukážka úlohy

1
8
1
7
7
:
5
=
zv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

1
8
1
7
7
:
5
=
3
6
3
5
zv.
2
domov
domov

Písomné delenie
Písomné delenie

Počet úloh: