Písomné delenie

Ukážka úlohy

1
7
5
2
9
:
8
=
zv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

1
7
5
2
9
:
8
=
2
1
9
1
zv.
1
domov
domov

Písomné delenie
Písomné delenie

Počet úloh: