Písomné delenie

Ukážka úlohy

5
4
3
9
3
:
9
=
zv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

5
4
3
9
3
:
9
=
6
0
4
3
zv.
6
domov
domov

Písomné delenie
Písomné delenie

Počet úloh: