Učitelia a rodičia

Toto sú príklady dlaždičiek rôzneho tvaru a veľkosti:

 

 

 

Toto je obrazec zložený z niekoľkých dlaždičiek.

Spočítaj počet obdĺžnikov a štvorcov v tomto obrazci, ktoré môžu vzniknúť spojením 2 dlaždičiek.

 

 

 

Našli sme 4 útvary (štvorce a obdĺžniky) zložené z dvoch dlaždičiek.

Ako riešiť úlohu:

Spočítaj počet obdĺžnikov (pozor, nie štvorcov), ktoré môžu vzniknúť len dvomi dlaždičkami, len tromi dlaždičkami, len štyrmi dlaždičkami,... len jedenástimi dlaždičkami.
Zapíš počty obdĺžnikov ku každému počtu dlaždičiek 2, 3, 4,... 11. Ak si pre nejaký počet dlaždičiek nenašiel ani jeden obdĺžnik, zapíš nulu.

Ukážka úlohy

Koľko je na obrázku obdĺžnikov (nie štvorcov)?


Počty dlaždičiek / Počty obdĺžnikov:

2
3
4
5
6
 
 
 
 
 

 

Počty dlaždičiek / Počty obdĺžnikov:

7
8
9
10
11
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

Koľko je na obrázku obdĺžnikov (nie štvorcov)?
Počty dlaždičiek / Počty obdĺžnikov:

2
3
4
5
6
7
4
5
0
0

 

Počty dlaždičiek / Počty obdĺžnikov:

7
8
9
10
11
0
1
0
0
0

Rieš úlohy