Kombinatorika slovné úlohy

Ukážka úlohy

Tvoja odpoveď:

Riešenie úlohy

Tvoja odpoveď:

domov
domov

Kombinatorika slovné úlohy
Kombinatorika slovné úlohy

Počet úloh: