Dedo Lesoň pomoc slabšiemu

Ukážka úlohy

Ktoré zvieratko má prísť na pomoc slabšiemu družstvu?

=
 

Riešenie úlohy

Ktoré zvieratko má prísť na pomoc slabšiemu družstvu?

=
 
domov
domov

Dedo Lesoň pomoc slabšiemu
Dedo Lesoň pomoc slabšiemu

Počet úloh: