Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Dve družstvá zložené zo zvieratiek sa preťahujú s lanom. Jedno družstvo je silnejšie než to druhé. Urči, ktoré zvieratko z vonku musí prísť slabšiemu družstvu na pomoc.

Ukážka úlohy

Ktoré zvieratko má prísť na pomoc slabšiemu družstvu?

=

Riešenie úlohy

Ktoré zvieratko má prísť na pomoc slabšiemu družstvu?

=

Rieš úlohy