Magický štvorec

Ukážka úlohy

 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
0
0
0
 
0

Použiť môžeš len tieto čísla

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Riešenie úlohy

 
 
2
9
4
15
 
 
7
5
3
15
 
 
6
1
8
15
 
 
15
 
15
15
15
 
15

Použiť môžeš len tieto čísla

1
2
3
4
5
6
7
8
9
domov
domov

Magický štvorec
Magický štvorec

Počet úloh: