Magický štvorec

Ukážka úlohy

 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
0
0
0
 
0

Použiť môžeš len tieto čísla

2
4
6
8
10
12
14
16
18

Riešenie úlohy

 
 
4
18
8
30
 
 
14
10
6
30
 
 
12
2
16
30
 
 
30
 
30
30
30
 
30

Použiť môžeš len tieto čísla

2
4
6
8
10
12
14
16
18
domov
domov

Magický štvorec
Magický štvorec

Počet úloh: