Písomné násobenie

Ukážka úlohy

43 * 9 = ?

 
4
3
 
.
9
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

43 * 9 = ?

 
4
3
 
.
9
3
8
7
3
8
7
domov
domov

Písomné násobenie
Písomné násobenie

Počet úloh: