Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Vynásob dve čísla klasickým násobením.

Ukážka úlohy

64 . 39 = ?

 
 
6
4
 
.
3
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

64 . 39 = ?

 
 
6
4
 
.
3
9
 
5
7
6
1
9
2
 
2
4
9
6

Rieš úlohy