Písomné násobenie

Ukážka úlohy

88 * 45 = ?

 
 
8
8
 
.
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

88 * 45 = ?

 
 
8
8
 
.
4
5
 
4
4
0
3
5
2
 
3
9
6
0
domov
domov

Písomné násobenie
Písomné násobenie

Počet úloh: