Písomné násobenie

Ukážka úlohy

77 * 54 = ?

 
 
7
7
 
.
5
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

77 * 54 = ?

 
 
7
7
 
.
5
4
 
3
0
8
3
8
5
 
4
1
5
8
domov
domov

Písomné násobenie
Písomné násobenie

Počet úloh: