Písomné násobenie

Ukážka úlohy

60 * 52 = ?

 
 
6
0
 
.
5
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

60 * 52 = ?

 
 
6
0
 
.
5
2
 
1
2
0
3
0
0
 
3
1
2
0
domov
domov

Písomné násobenie
Písomné násobenie

Počet úloh: