Písomné násobenie

Ukážka úlohy

97 * 69 = ?

 
 
9
7
 
.
6
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

97 * 69 = ?

 
 
9
7
 
.
6
9
 
8
7
3
5
8
2
 
6
6
9
3
domov
domov

Písomné násobenie
Písomné násobenie

Počet úloh: