Písomné násobenie

Ukážka úlohy

34 * 33 = ?

 
 
3
4
 
.
3
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

34 * 33 = ?

 
 
3
4
 
.
3
3
 
1
0
2
1
0
2
 
1
1
2
2
domov
domov

Písomné násobenie
Písomné násobenie

Počet úloh: