Písomné násobenie

Ukážka úlohy

95 * 35 = ?

 
 
9
5
 
.
3
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

95 * 35 = ?

 
 
9
5
 
.
3
5
 
4
7
5
2
8
5
 
3
3
2
5
domov
domov

Písomné násobenie
Písomné násobenie

Počet úloh: