Písomné násobenie

Ukážka úlohy

97 * 11 = ?

 
 
9
7
 
.
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie úlohy

97 * 11 = ?

 
 
9
7
 
.
1
1
 
 
9
7
 
9
7
 
1
0
6
7
domov
domov

Písomné násobenie
Písomné násobenie

Počet úloh: