Prevod rímskych čísel 2

Ukážka úlohy

Riešenie úlohy

domov
domov

Prevod rímskych čísel 2
Prevod rímskych čísel 2

Počet úloh: