Výstavisko 2

Ukážka úlohy

Na výstavisku môžeš vojsť a z výstaviska vyjsť kdekoľvek i uprostred výstaviska.

5
9
3

Riešenie úlohy

Na výstavisku môžeš vojsť a z výstaviska vyjsť kdekoľvek i uprostred výstaviska.

7
6
5
8
1
4
9
2
3
domov
domov

Výstavisko 2
Výstavisko 2

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu