Výstavisko 2

Ukážka úlohy

Na výstavisku môžeš vojsť a z výstaviska vyjsť kdekoľvek i uprostred výstaviska.

9
7
3

Riešenie úlohy

Na výstavisku môžeš vojsť a z výstaviska vyjsť kdekoľvek i uprostred výstaviska.

9
8
7
2
1
6
3
4
5
domov
domov

Výstavisko 2
Výstavisko 2

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu