Výstavisko 2

Ukážka úlohy

Na výstavisku môžeš vojsť a z výstaviska vyjsť kdekoľvek i uprostred výstaviska.

4
1
5

Riešenie úlohy

Na výstavisku môžeš vojsť a z výstaviska vyjsť kdekoľvek i uprostred výstaviska.

3
2
9
4
1
8
5
6
7
domov
domov

Výstavisko 2
Výstavisko 2

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu