Učitelia a rodičia

Rieš úlohy


Typ úlohy:

Všetky úlohy

Ako riešiť úlohu:

Tvojou úlohou v tejto hre je úspešne dôjsť do cieľa ako prvý ešte pred Matejom, pričom cestou budeš musieť plniť rôzne matematické úlohy. V hre sa postupne striedate s Matejom. Matej začíná ako prvý.

  1. Matej hodí kockou a posunie sa o toľko políčok, koľko mu padlo na kocke. Musí však vyriešiť matematickú úlohu. Keď sa mu to nepodarí, musí sa vrátiť späť.
  2. Potom hodíš kockou ty.
  3. Na hracom pláne sa posunieš o toľko políčok, koľko padlo na kocke.
  4. Aby si sa nemusel vracať na pôvodné miesto, musíš vyriešiť matematickú úlohu aj ty.
  5. Znovu hádže Matej.
  6. Takto sa striedate, až kým jeden z vás nepríjde do cieľa. Potom hra končí a víťazom je ten, kto ako prvý dorazí do cieľa.

Prajem veľa šťastia a nech vyhraje ten lepší z vás.