Učitelia a rodičia

Rieš úlohy


Typ úlohy:

Všetky úlohy


Ako riešiť úlohu:

Tvojou úlohou v hre Rebríky je úspešne dôjsť do cieľa. Cestou budeš musieť plniť rôzne matematické úlohy.

  1. Hodíš kockou.
  2. Na hracom pláne sa posunieš o toľko políčok, koľko padlo na kocke.
  3. Ak skončíš na modrom políčku, ideš riešiť matematickú úlohu. Keď ju vyriešiš, zostávaš na mieste. Ak nie, musíš sa vrátiť na pôvodné miesto okdiaľ si vyšiel.
  4. Ak skončíš na zelenom políčku, automaticky sa posunieš dopredu po rebríku alebo šmykľavke. Aby si sa nemusel vracať na pôvodné miesto, musíš vyriešiť matematickú úlohu.
  5. Ak skončíš na červenom políčku, budeš sa musieť o pár políčok vrátiť späť po rebríku alebo šmykľavke. V tomto prípade nemusíš riešiť žiadnu úlohu.
  6. Takto hádžeš kockou a posúvaš sa dopredu, kým nedôjdeš do cieľa, kde hra končí.

Prajem veľa šťastia a nech sa ti podarí prísť do cieľa čo najrýchlejšie.

Hra Rebríky