Učitelia a rodičia

Rieš úlohy


Typ úlohy:

VŠETKY ÚLOHYAko riešiť úlohu:

Herný plán tvorí mapa mesta s bublinami. Pod každou je ukrytá úloha s inou bodovou hodnotou, tú udáva číslo vo vnútri bubliny.

Tvojou úlohou je obsadiť čo najväčšiu časť mesta získaním požadovanej sumy bodov.

  1. Do začiatku hry máš k dispozícii určitý počet bodov a inštrukciu, akú čiastku musíš dosiahnuť.
  2. Hra začína na bubline, ktorú si sám vyberieš.
  3. Plníš úlohu, ktorá je pod ňou schovaná.
  4. Ak úlohu splníš, hodnota uvedená v bubline sa ti pričíta a bublina zbelie. To znamená, že si danú časť mesta úspešne obsadil/a.
  5. Ak úlohu nesplníš, rovnaká hodnota sa ti odčíta, bublina zostane zelená a je stále k dispozícii.
  6. Pokračovať môžeš vždy len na susednú bublinu, ku ktorej vedie spojnica od obsadenej bubliny.
  7. Takto riešiš úlohy, dokým nezískaš stanovené množstvo bodov alebo dokiaľ neobsadíš všetky bubliny.
  8. Ak prídeš v priebehu hry o všetky body, prehral si.

Hra Mapa