Вчителі та батьки

Як вирішити задачу:

Заповніть прямокутник множення так, щоб центральне поле в рядку або стовпці було результатом добутку сусідніх кутових прямокутників, які знаходяться поруч із центральним квадратом.

Попередній перегляд завдання

6
6
X
9
6

Рішення завдання

6
36
6
54
X
36
9
54
6

6 . 6 = 36 | 6 . 6 = 36 | 9 . 6 = 54 | 6 . 9 = 54

Вирішуй завданняЗавдання з багатьма рішеннямиСтворити завдання