Вчителі та батьки

Як вирішити задачу:

Заповніть прямокутник множення так, щоб центральне поле в рядку або стовпці було результатом добутку сусідніх кутових прямокутників, які знаходяться поруч із центральним квадратом.

Попередній перегляд завдання

36
X
36
8
6

Рішення завдання

6
36
6
48
X
36
8
48
6

6 . 6 = 36 | 6 . 6 = 36 | 8 . 6 = 48 | 6 . 8 = 48

Вирішуй завданняЗавдання з багатьма рішеннямиСтворити завдання