prostokąty Násobilkové

Praca Próbka

14
 
12
2
6

pracy Rozwiązanie

7
14
2
14
 
12
2
12
6

7 . 2 = 14 | 2 . 6 = 12 | 2 . 6 = 12 | 7 . 2 = 14
Domu
Domu

prostokąty Násobilkové
prostokąty Násobilkové

Liczba ofert pracy:

Úlohy s více řešeními

Liczba ofert pracy:

Stworzyć pracę