prostokąty Násobilkové

Praca Próbka

12
 
24
9
8

pracy Rozwiązanie

4
12
3
36
 
24
9
72
8

4 . 3 = 12 | 3 . 8 = 24 | 9 . 8 = 72 | 4 . 9 = 36
Domu
Domu

prostokąty Násobilkové
prostokąty Násobilkové

Liczba ofert pracy:

Úlohy s více řešeními

Liczba ofert pracy:

Stworzyć pracę