Nauczyciele i rodzice

Instructions:

Instrukcje, jak rozwiązać ten problem: Wypełnij násobilkový prostokąt tak, że pole ośrodkiem był wynikiem iloczynu polach narożnych, które są obok centrum pola. 

Praca Próbka

6
2
X
9
3

pracy Rozwiązanie

6
12
2
54
X
6
9
27
3

6 . 2 = 12 | 2 . 3 = 6 | 9 . 3 = 27 | 6 . 9 = 54

RES PracaÚlohy s více řešenímiStworzyć pracę