prostokąty Násobilkové

Praca Próbka

6
32
 
8
24

pracy Rozwiązanie

4
24
6
32
 
18
8
24
3

4 . 6 = 24 | 6 . 3 = 18 | 8 . 3 = 24 | 4 . 8 = 32
Domu
Domu

prostokąty Násobilkové
prostokąty Násobilkové

Liczba ofert pracy:

Úlohy s více řešeními

Liczba ofert pracy:

Stworzyć pracę