Násobilkové obdĺžniky

Ukážka úlohy

5
8
 
4
2

Riešenie úlohy

5
40
8
20
 
16
4
8
2

5 . 8 = 40 | 8 . 2 = 16 | 4 . 2 = 8 | 5 . 4 = 20
domov
domov

Násobilkové obdĺžniky
Násobilkové obdĺžniky

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu