Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Doplň násobilkový obdĺžnik tak, aby stredové políčko v riadku alebo stĺpci bolo výsledkom súčinu susedných rohových políčok, ktoré sú vedľa stredového políčka.

Ukážka úlohy

8
6
X
7
8

Riešenie úlohy

8
48
6
56
X
48
7
56
8

8 . 6 = 48 | 6 . 8 = 48 | 7 . 8 = 56 | 8 . 7 = 56

Rieš úlohyÚlohy s viacerými riešeniamiVytvor úlohu