Ako riešiť úlohu:

Doplň násobilkový obdĺžnik tak, aby stredové políčko v riadku alebo stĺpci bolo výsledkom súčinu susedných rohových políčok, ktoré sú vedľa stredového políčka.

Ukážka úlohy

27
 
81
8
9

Riešenie úlohy

3
27
9
24
 
81
8
72
9

3 . 9 = 27 | 9 . 9 = 81 | 8 . 9 = 72 | 3 . 8 = 24

Rieš úlohyÚlohy s viacerými riešeniamiVytvor úlohu