Súčinové štvorce

Ukážka úlohy

6
4
 
3
2

Riešenie úlohy

6
24
4
18
 
8
3
6
2
domov
domov

Súčinové štvorce
Súčinové štvorce

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu