Súčinové štvorce

Ukážka úlohy

4
2
 
6
8

Riešenie úlohy

4
8
2
24
 
16
6
48
8
domov
domov

Súčinové štvorce
Súčinové štvorce

Počet úloh:

Úlohy s viacerými riešeniami

Počet úloh:

Vytvor úlohu