Autobusy 2

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  5
3  0
2  6
11  0
 nastoupili
2  5
6  3
3  3
6  0
0  0
 jeli
2  5
7  3
7  6
11  0
 
 celkem
7
10
13
11
 

Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
2  4
3  5
 nastoupili
1  8
3  8
0  0
 jeli
4  4
7  3
6  8
 
 celkem
 

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
2  4
3  5
4  3
6  8
 nastoupili
4  4
1  8
7  0
3  8
0  0
 jeli
4  4
3  8
7  3
6  8
 
 celkem
8
11
10
14
 
domů
domů

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: