Autobusy 2

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  5
3  0
2  6
11  0
 nastoupili
2  5
6  3
3  3
6  0
0  0
 jeli
2  5
7  3
7  6
11  0
 
 celkem
7
10
13
11
 

Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  1
0  3
 nastoupili
2  2
6  8
3  3
0  0
 jeli
9  4
18  9
 
 celkem
 

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  1
0  3
0  3
18  9
 nastoupili
8  3
2  2
6  8
3  3
0  0
 jeli
8  3
9  4
15  9
18  9
 
 celkem
11
13
24
27
 
domů
domů

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: