Autobusy 2

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  5
3  0
2  6
11  0
 nastoupili
2  5
6  3
3  3
6  0
0  0
 jeli
2  5
7  3
7  6
11  0
 
 celkem
7
10
13
11
 

Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
2  4
2  1
 nastoupili
3  1
8  2
4  0
0  0
 jeli
4  1
11  0
 
 celkem
 

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
2  4
2  1
3  2
11  0
 nastoupili
3  4
3  1
8  2
4  0
0  0
 jeli
3  4
4  1
10  2
11  0
 
 celkem
7
5
12
11
 
domů
domů

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: