Autobusy 2

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  5
3  0
2  6
11  0
 nastoupili
2  5
6  3
3  3
6  0
0  0
 jeli
2  5
7  3
7  6
11  0
 
 celkem
7
10
13
11
 

Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
6  9
 nastoupili
6  7
3  6
5  6
0  0
 jeli
5  2
3  11
 
 celkem
16
 

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
3  1
8  3
2  8
6  9
 nastoupili
5  2
6  7
3  6
5  6
0  0
 jeli
5  2
8  8
3  11
6  9
 
 celkem
7
16
14
15
 
domů
domů

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: