Autobusy 2

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  5
3  0
2  6
11  0
 nastoupili
2  5
6  3
3  3
6  0
0  0
 jeli
2  5
7  3
7  6
11  0
 
 celkem
7
10
13
11
 

Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
0  2
1  2
 nastoupili
0  1
3  0
2  8
0  0
 jeli
6  2
5  8
 
 celkem
 

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
0  2
1  2
5  0
5  8
 nastoupili
6  3
0  1
3  0
2  8
0  0
 jeli
6  3
6  2
8  0
5  8
 
 celkem
9
8
8
13
 
domů
domů

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: