Autobusy 2

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  5
3  0
2  6
11  0
 nastoupili
2  5
6  3
3  3
6  0
0  0
 jeli
2  5
7  3
7  6
11  0
 
 celkem
7
10
13
11
 

Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
3  6
1  0
8  7
 nastoupili
7  6
5  3
0  0
 jeli
10  0
8  3
 
 celkem
 

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
3  6
7  0
1  0
8  7
 nastoupili
7  6
6  0
5  3
1  4
0  0
 jeli
7  6
10  0
8  3
8  7
 
 celkem
13
10
11
15
 
domů
domů

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: