Autobusy 2

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  5
3  0
2  6
11  0
 nastoupili
2  5
6  3
3  3
6  0
0  0
 jeli
2  5
7  3
7  6
11  0
 
 celkem
7
10
13
11
 

Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
2  1
5  5
8  9
 nastoupili
2  1
4  6
0  0
 jeli
6  6
6  11
 
 celkem
 

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
2  1
4  1
5  5
8  9
 nastoupili
2  1
6  6
4  6
7  3
0  0
 jeli
2  1
6  6
6  11
8  9
 
 celkem
3
12
17
17
 
domů
domů

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: