Autobusy 2

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  5
3  0
2  6
11  0
 nastoupili
2  5
6  3
3  3
6  0
0  0
 jeli
2  5
7  3
7  6
11  0
 
 celkem
7
10
13
11
 

Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
0  1
2  4
1  8
9  7
 nastoupili
3  2
0  0
 jeli
3  3
6  9
 
 celkem
16
 

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
0  1
2  4
1  8
9  7
 nastoupili
3  3
3  7
3  8
3  2
0  0
 jeli
3  3
6  9
7  13
9  7
 
 celkem
6
15
20
16
 
domů
domů

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: