Autobusy 2

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  5
3  0
2  6
11  0
 nastoupili
2  5
6  3
3  3
6  0
0  0
 jeli
2  5
7  3
7  6
11  0
 
 celkem
7
10
13
11
 

Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
4  0
2  4
6  0
12  4
 nastoupili
5  0
0  0
 jeli
8  3
7  5
 
 celkem
16
 

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
4  0
2  4
6  0
12  4
 nastoupili
8  3
3  2
8  3
5  0
0  0
 jeli
8  3
7  5
13  4
12  4
 
 celkem
11
12
17
16
 
domů
domů

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: