Autobusy 2

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  5
3  0
2  6
11  0
 nastoupili
2  5
6  3
3  3
6  0
0  0
 jeli
2  5
7  3
7  6
11  0
 
 celkem
7
10
13
11
 

Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
3  1
0  1
 nastoupili
6  8
0  5
0  0
 jeli
5  6
10  17
10  18
 
 celkem
 

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
3  1
0  1
0  4
10  18
 nastoupili
5  6
6  8
2  5
0  5
0  0
 jeli
5  6
8  13
10  17
10  18
 
 celkem
11
21
27
28
 
domů
domů

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: