Autobusy 2

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  5
3  0
2  6
11  0
 nastoupili
2  5
6  3
3  3
6  0
0  0
 jeli
2  5
7  3
7  6
11  0
 
 celkem
7
10
13
11
 

Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  3
2  1
1  1
22  14
 nastoupili
0  0
 jeli
2  4
15  9
 
 celkem
16
24
36
 

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  3
2  1
1  1
22  14
 nastoupili
2  4
8  6
8  3
8  6
0  0
 jeli
2  4
9  7
15  9
22  14
 
 celkem
6
16
24
36
 
domů
domů

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: