Autobusy 2

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  5
3  0
2  6
11  0
 nastoupili
2  5
6  3
3  3
6  0
0  0
 jeli
2  5
7  3
7  6
11  0
 
 celkem
7
10
13
11
 

Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
0  6
0  3
8  0
2  5
 nastoupili
2  2
0  0
 jeli
1  6
5  4
 
 celkem
7
 

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
0  6
0  3
8  0
2  5
 nastoupili
1  6
4  4
3  2
2  2
0  0
 jeli
1  6
5  4
8  3
2  5
 
 celkem
7
9
11
7
 
domů
domů

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: