Autobusy 2

Ukážka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili
0  0
0  4
1  2
7  6
7  4
 nastúpili
0  0
 šli
3  5
9  7
 
 celkom
14
16
11
 

Riešenie úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili
0  0
0  4
1  2
7  6
7  4
 nastúpili
3  5
6  4
1  4
5  3
0  0
 šli
3  5
9  5
9  7
7  4
 
 celkom
8
14
16
11
 
domov
domov

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: