Autobusy 2

Ukážka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili
0  0
10  5
 nastúpili
4  8
3  0
8  3
0  0
 šli
8  5
4  6
 
 celkom
13
 

Riešenie úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili
0  0
8  4
3  3
2  4
10  5
 nastúpili
8  5
4  8
3  0
8  3
0  0
 šli
8  5
4  9
4  6
10  5
 
 celkom
13
13
10
15
 
domov
domov

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: