Autobusy 2

Ukážka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili
0  0
3  2
0  1
5  15
 nastúpili
5  2
0  5
0  0
 šli
3  8
1  12
 
 celkom
 

Riešenie úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili
0  0
3  2
2  1
0  1
5  15
 nastúpili
5  2
1  8
0  5
4  4
0  0
 šli
5  2
3  8
1  12
5  15
 
 celkom
7
11
13
20
 
domov
domov

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: