Autobusy 2

Ukážka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili
0  0
 nastúpili
3  6
6  5
2  8
0  0
 šli
8  2
3  8
9  11
5  11
 
 celkom
10
 

Riešenie úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili
0  0
8  0
0  2
6  8
5  11
 nastúpili
8  2
3  6
6  5
2  8
0  0
 šli
8  2
3  8
9  11
5  11
 
 celkom
10
11
20
16
 
domov
domov

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: