Autobusy 2

Ukážka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili
0  0
5  19
 nastúpili
1  8
6  7
1  8
0  0
 šli
8  4
6  13
 
 celkom
15
 

Riešenie úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili
0  0
2  4
7  2
2  2
5  19
 nastúpili
8  4
1  8
6  7
1  8
0  0
 šli
8  4
7  8
6  13
5  19
 
 celkom
12
15
19
24
 
domov
domov

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: