Autobusy 2

Ukážka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili
0  0
1  4
6  3
3  4
7  4
 nastúpili
0  0
 šli
5  7
6  7
 
 celkom
16
13
11
 

Riešenie úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili
0  0
1  4
6  3
3  4
7  4
 nastúpili
5  7
2  7
6  0
4  1
0  0
 šli
5  7
6  10
6  7
7  4
 
 celkom
12
16
13
11
 
domov
domov

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: