Autobusy 2

Ukážka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili
0  0
3  0
2  0
2  1
5  7
 nastúpili
0  0
 šli
4  1
7  6
 
 celkom
12
13
12
 

Riešenie úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystúpili
0  0
3  0
2  0
2  1
5  7
 nastúpili
4  1
5  5
3  0
0  2
0  0
 šli
4  1
6  6
7  6
5  7
 
 celkom
5
12
13
12
 
domov
domov

Autobusy 2
Autobusy 2

Počet úloh: