Autobusy 2

Praca Próbka

 
A
B
C
D
E
 wyszedł
0  0
1  0
2  4
1  8
7  7
 , ale
0  0
 jechał
1  8
3  12
 
 całkowite
12
15
14
 

pracy Rozwiązanie

 
A
B
C
D
E
 wyszedł
0  0
1  0
2  4
1  8
7  7
 , ale
1  8
4  0
1  8
5  3
0  0
 jechał
1  8
4  8
3  12
7  7
 
 całkowite
9
12
15
14
 
Domu
Domu

Autobusy 2
Autobusy 2

Liczba ofert pracy: