Autobusy 2

Praca Próbka

 
A
B
C
D
E
 wyszedł
0  0
 , ale
6  3
6  6
4  7
0  0
 jechał
4  3
9  4
9  6
7  13
 
 całkowite
7
 

pracy Rozwiązanie

 
A
B
C
D
E
 wyszedł
0  0
1  2
6  4
6  0
7  13
 , ale
4  3
6  3
6  6
4  7
0  0
 jechał
4  3
9  4
9  6
7  13
 
 całkowite
7
13
15
20
 
Domu
Domu

Autobusy 2
Autobusy 2

Liczba ofert pracy: