Autobusy 2

Praca Próbka

 
A
B
C
D
E
 wyszedł
0  0
8  0
1  1
5  1
6  5
 , ale
5  0
0  0
 jechał
8  1
1  6
 
 całkowite
11
 

pracy Rozwiązanie

 
A
B
C
D
E
 wyszedł
0  0
8  0
1  1
5  1
6  5
 , ale
8  1
1  5
6  1
5  0
0  0
 jechał
8  1
1  6
6  6
6  5
 
 całkowite
9
7
12
11
 
Domu
Domu

Autobusy 2
Autobusy 2

Liczba ofert pracy: