Autobusy 2

Praca Próbka

 
A
B
C
D
E
 wyszedł
0  0
0  4
3  4
2  4
16  8
 , ale
0  0
 jechał
3  8
11  8
 
 całkowite
22
19
24
 

pracy Rozwiązanie

 
A
B
C
D
E
 wyszedł
0  0
0  4
3  4
2  4
16  8
 , ale
3  8
8  7
3  1
7  4
0  0
 jechał
3  8
11  11
11  8
16  8
 
 całkowite
11
22
19
24
 
Domu
Domu

Autobusy 2
Autobusy 2

Liczba ofert pracy: