Autobusy 2

Praca Próbka

 
A
B
C
D
E
 wyszedł
0  0
7  0
1  7
1  4
17  7
 , ale
8  7
5  7
8  3
0  0
 jechał
8  7
 
 całkowite
 

pracy Rozwiązanie

 
A
B
C
D
E
 wyszedł
0  0
7  0
1  7
1  4
17  7
 , ale
8  7
5  7
8  3
5  1
0  0
 jechał
8  7
6  14
13  10
17  7
 
 całkowite
15
20
23
24
 
Domu
Domu

Autobusy 2
Autobusy 2

Liczba ofert pracy: