Autobusy 2

Praca Próbka

 
A
B
C
D
E
 wyszedł
0  0
0  3
0  1
 , ale
6  4
2  4
0  0
 jechał
1  4
7  12
5  8
 
 całkowite
 

pracy Rozwiązanie

 
A
B
C
D
E
 wyszedł
0  0
0  3
0  1
4  8
5  8
 , ale
1  4
6  4
0  8
2  4
0  0
 jechał
1  4
7  5
7  12
5  8
 
 całkowite
5
12
19
13
 
Domu
Domu

Autobusy 2
Autobusy 2

Liczba ofert pracy: