Autobusy 2

Praca Próbka

 
A
B
C
D
E
 wyszedł
0  0
11  1
 , ale
7  6
4  2
8  0
0  0
 jechał
1  2
6  7
 
 całkowite
14
 

pracy Rozwiązanie

 
A
B
C
D
E
 wyszedł
0  0
0  2
6  1
3  6
11  1
 , ale
1  2
7  6
4  2
8  0
0  0
 jechał
1  2
8  6
6  7
11  1
 
 całkowite
3
14
13
12
 
Domu
Domu

Autobusy 2
Autobusy 2

Liczba ofert pracy: