Автобусы 2

Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  0
0  3
7  4
12  8
 nastoupili
3  2
0  0
 jeli
4  1
8  7
 
 celkem
20
 

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
1  0
0  3
7  4
12  8
 nastoupili
4  1
5  6
8  6
3  2
0  0
 jeli
4  1
8  7
16  10
12  8
 
 celkem
5
15
26
20
 
домой
домой

Автобусы 2
Автобусы 2

Počet úloh: