Автобусы 2

Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
3  8
0  3
 nastoupili
0  4
4  5
7  2
0  0
 jeli
3  4
8  2
 
 celkem
 

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
3  8
0  3
6  6
8  2
 nastoupili
6  8
0  4
4  5
7  2
0  0
 jeli
6  8
3  4
7  6
8  2
 
 celkem
14
7
13
10
 
домой
домой

Автобусы 2
Автобусы 2

Počet úloh: