Автобусы 2

Ukázka úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
 nastoupili
6  5
3  2
4  2
0  0
 jeli
3  6
7  6
8  7
8  2
 
 celkem
9
 

Řešení úlohy

 
A
B
C
D
E
 vystoupili
0  0
2  5
2  1
4  7
8  2
 nastoupili
3  6
6  5
3  2
4  2
0  0
 jeli
3  6
7  6
8  7
8  2
 
 celkem
9
13
15
10
 
домой
домой

Автобусы 2
Автобусы 2

Počet úloh: