Učitelé a rodiče

K čemu je dobré znát ciferný součet?

Číslo je dělitelné 3, právě když je jeho ciferný součet dělitelný 3.

Číslo je dělitelné 9, právě když je jeho ciferný součet dělitelný 9.

Jak řešit úlohu?

Ciferný součet čísla n je součet všech jeho cifer (číslic). Zapisujeme CS(n).

Příklad: CS(483) = 4 + 8 + 3 = 15.

Ukázka úlohy

Kolik se rovná CS(917)?

Tvá odpověď:

CS(917) = ________.

Řešení úlohy

Kolik se rovná CS(917)?

Tvá odpověď:

CS(917) = 17.

Řeš úlohy