Ciferný součet

Ukázka úlohy

Tvá odpověď:

Řešení úlohy

Tvá odpověď:

domů
domů

Ciferný součet
Ciferný součet

Počet úloh: