Вчителі та батьки

Навіщо є добре знати суму цифр?

Число ділиться на 3 тільки тоді, коли сума його цифр ділиться на 3.

Число ділиться на 9 тільки тоді, коли сума його цифр ділиться на 9.

Як вирішити задачу:

Сума цифр числа n є сумою всіх його цифр. Пишемо CF (n).

Приклад: CF(483) = 4 + 8 + 3 = 15.

Попередній перегляд завдання

Скільки дорівнює CS(872)?

Твоя відповідь:

CS(872) = ________.

Рішення завдання

Скільки дорівнює CS(872)?

Твоя відповідь:

CS(872) = 17.

Вирішуй завдання