Учителя и родители

K čemu je dobré znát ciferní součet?

Číslo je dělitelné 3, právě když je jeho ciferný součet dělitelný 3.

Číslo je dělitelné 9, právě když je jeho ciferný součet dělitelný 9.

Instructions:

Ciferní součet čísla n je součet všech jeho cifer (číslic). Zapisujeme CF(n).

Příklad: CF(483) = 4 + 8 + 3 = 15.

Ukázka úlohy

Kolik se rovná CS(#1#)?

Tvá odpověď:

CS(895) = #1#.

Řešení úlohy

Kolik se rovná CS(#1#)?

Tvá odpověď:

CS(895) = #1#.

Řeš úlohy