Učitelia a rodičia

Na čo je dobré poznať ciferný súčet?

Číslo je deliteľné 3, práve keď je jeho ciferný súčet deliteľný 3.

Číslo je deliteľné 9, práve keď je jeho ciferný súčet deliteľný 9.

Ako riešiť úlohu:

Ciferný súčet čísla n je súčet všetkých jeho cifier (číslic). Zapisujeme CF(n).

Príklad: CF(483) = 4 + 8 + 3 = 15.

Ukážka úlohy

Koľko sa rovná CS(661)?

Tvoja odpoveď:

CS(661) = ________.

Riešenie úlohy

Koľko sa rovná CS(661)?

Tvoja odpoveď:

CS(661) = 13.

Rieš úlohy