Ciferný súčet

Ukážka úlohy

Tvoja odpoveď:

Riešenie úlohy

Tvoja odpoveď:

domov
domov

Ciferný súčet
Ciferný súčet

Počet úloh: