Kostičky

Ukázka úlohy

Kolik kostiček bylo odebráno z původní krychle 4 x 4 x 4?

 
 

Řešení úlohy

31
 

Velká krychle je složena z 4 x 4 x 4 = 64 kostiček.

Stavba je složena z 33 kostiček.

64 - 33 = 31 kostiček bylo odebráno.

domů
domů

Kostičky
Kostičky

Počet úloh: