Kostičky

Ukázka úlohy

Kolik kostiček bylo odebráno z původní krychle 4 x 4 x 4?

 
 

Řešení úlohy

29
 

Velká krychle je složena z 4 x 4 x 4 = 64 kostiček.

Stavba je složena z 35 kostiček.

64 - 35 = 29 kostiček bylo odebráno.

domů
domů

Kostičky
Kostičky

Počet úloh: