Kostičky

Ukázka úlohy

Kolik kostiček bylo odebráno z původní krychle 4 x 4 x 4?

 
 

Řešení úlohy

35
 
domů
domů

Kostičky
Kostičky

Počet úloh: