Kostičky

Ukázka úlohy

Kolik kostiček bylo odebráno z původní krychle 4 x 4 x 4?

 
 

Řešení úlohy

24
 

Velká krychle je složena z 4 x 4 x 4 = 64 kostiček.

Stavba je složena z 40 kostiček.

64 - 40 = 24 kostiček bylo odebráno.

domů
domů

Kostičky
Kostičky

Počet úloh: